Fundació Banc dels aliments

XARXA DE RECUPERACIÓ D’ALIMENTS QUE EVITA EL MALBARATAMENT I DISMINUEIX LA POBRESA PROCURANT QUE CAP LLAR ES QUEDI SENSE ALIMENTS.

El Banc dels Aliments de Barcelona (BdA) és una fundació independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, que té com a objectiu principal lluitar contra el malbaratament recuperant excedents alimentaris aptes pel consum humà i lluitar contra la pobresa, fent arribar els aliments recuperats, a persones en situació de precarietat alimentària del nostre entorn. 


OBJECTIUS

Els objectius finals del Banc d’aliments són disminuir la pobresa i l’exclusió social.

La missió quotidiana consisteix a recuperar aliments aptes pel consum humà però no pels circuits comercials, evitant que es malmetin, sempre que conservin totes les propietats nutritives per l’alimentació humana. I un cop recuperats, destinar-los a les xarxes d’entitats socials homologades, que disposen de centres de repartiment d’aliments, menjadors socials, centres d’acollida, residències, etc. destinats a persones o famílies en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

EL NOSTRE COMPROMÍS

LA SOSTENIBILITAT
Reduint el malbaratament alimentari al recuperar aliments vàlids pel consum humà, rebutjats al llarg de la cadena alimentària; aliments que o bé tindran un destí diferent del de consum humà o bé, amb més probabilitat, seran destruïts, amb les conseqüències ambientals que suposa.

LA SOLIDARITAT
Redistribuint els excedents alimentaris recuperats, a persones en situació de vulnerabilitat per contribuir a garantir un dret fonamental com és el de l’alimentació i l’accés a una dieta suficient, segura i saludable per a tothom. D’aquesta manera el Banc d’Aliments contribueix a alleugerar les seves despeses en alimentació.