Instituto de la Empresa Familiar

REFERENT DEL MÓN EMPRESARIAL QUE VETLLA PELS INTERESSOS DE LES EMPRESES FAMILIARS.

L’Institut de l’Empresa Familiar és una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal que es va constituir el 1992 i que agrupa les empreses familiars líders dels diferents sectors d’activitat.

S’ha consolidat com a referent de l’empresa familiar i mitjançant les seves activitats transmet la importància d’aquest tipus de companyies com a font generadora de riquesa i d’ocupació. En el marc de la seva activitat, porta a terme una tasca rellevant en el terreny formatiu, amb l’organització de jornades, conferències i cursos en què participen institucions, empresaris familiars i experts.


OBJECTIUS

L’Institut vetlla la defensa dels interessos de l’empresa familiar, identificar les millors pràctiques en govern corporatiu i gestió, i també es preocupa per assegurar la continuïtat i formació de les següents generacions.

EL NOSTRE COMPROMÍS

L’Institut de l’Empresa Familiar s’ha consolidat com a referent de l’empresa familiar, transmetent, mitjançant les seves activitats, la importància d’aquest tipus de companyies com a font generadora de riquesa i d’ocupació.

La Càtedra d’Empresa Familiar de la Universitat de Barcelona, amb la qual col·labora la Fundació Puig, és la primera que es va crear, l’any 1998, i forma part d’aquesta xarxa de càtedres, les activitats de les quals són coordinades per l’Institut.