Fundació Alternativas

UN CENTRE DE PENSAMENT I PROPOSTES PER RESOLDRE PROBLEMÀTIQUES SOCIALS I POLÍTIQUES DE LA NOSTRA SOCIETAT.

La Fundación Alternativas va néixer el 1997 amb la voluntat de ser una via d’incidència i de reflexió política, social, econòmica i cultural a Espanya i a Europa, en el marc de la mundialització creixent. Té la missió d’analitzar i definir noves idees, dirigint-se al conjunt de la societat.


OBJECTIUS

L’objectiu primordial d’Alternativas és l’anàlisi objectiu de la realitat, nacional i internacional, així com la realització de propostes vàlides per resoldre els problemes de la societat. A més, també realitza propostes als partits polítics i altres actors econòmics i socials amb la intenció que aquests les incorporin a la presa de decisions.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Des de la Fundació es té un ferm compromís amb treballar per influir en totes les polítiques públiques. Per això es destina cada àrea a un departament diferent: el Laboratori d’Alternativas, on s’impulsen propostes rigoroses a qüestions que preocupen als ciutadans; l’Observatori de Política Exterior (OPEX), que es dedica a proposar polítiques exteriors per Espanya dins el marc europeu; Estudis en Progrés, un programa dedicat als joves investigadors perquè puguin realitzar i posar en pràctica les seves iniciatives; i l’Observatori de Cultura i Comunicació que tracta temes de cultura i comunicació en l’àmbit espanyol i europeu, però també a Iberoamèrica i als territoris hispans d’Estats Units.