Fundació Integra

SUPORT A LES PERSONES PER RECUPERAR UN LLOC DE TREBALL COM A EINA ESSENCIAL PER EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL.

La Fundación Integra ajuda a persones en exclusió social i a persones amb discapacitat perquè puguin reprendre les rendes de la seva vida a través de la inserció laboral. Es busca que aquestes persones assoleixin la seva plenitud gràcies a una ocupació digna que els permeti recuperar la seva independència, la seva autoestima i el seu sentit d’utilitat.


OBJECTIUS

L’objectiu principal de la Fundació és aconseguir una integració real a la societat de les persones en exclusió social i persones amb discapacitat.

Des de l’any 2001 fins ara s’ha aconseguit que més de tres-cents col·laboradors donin suport a la iniciativa i participin d’aquest compromís amb les persones.

EL NOSTRE COMPROMÍS

TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC
la intermediació entre empreses i entitats socials públiques i privades és clau en la missió de Fundación Integra. A través de la inserció laboral es permet el retorn de la vida digna a les persones, i també s’aconsegueix una integració real a la societat, fet que contribueix a la disminució de desigualtats.