Fundació Transforma

IDEES I INVESTIGACIÓ PER CONSTRUIR EL FUTUR D’UNA ESPANYA MÉS COMPETITIVA I EXIGENT.

La Fundació Transforma és va constituir l’any 2013 com a organització independent, apolítica i integradora amb l’objectiu d’aconseguir aquelles transformacions necessàries per fer d’Espanya un protagonista de referència mundial.

La Fundació suposa un entorn obert de diàleg i participació a través del qual es poden crear innovadors projectes que promouen el canvi de la societat.


OBJECTIUS

Transforma treballa per recolzar el canvi, identificant els reptes i presentant propostes de solució que consolidin el camí cap a l’Espanya del futur.

Ubica i consciencia al ciutadà com a veritable centre de gravetat d’Espanya. Instaura per cada agent del sistema un nou patró d’excel·lència i propicia la cohesió integral del sistema: informació i pedagogia.

EL NOSTRE COMPROMÍS

SOCIETAT
La Fundació Transforma treballa amb i des de la societat civil per millorar el suport de tot el moviment cap al canvi, concretant i identificant els reptes principals que afronta el Espanya.

DESENVOLUPAMENT DE TALENT
Accions i iniciatives per la transformació i investigació en l’àmbit social, econòmic i polític. Les iniciatives es concentren en l’àrea Action Tank i estan focalitzades al desenvolupament del talent.

TRANSFORMACIÓ SOCIAL
La Fundació té grans àrees per repensar els models de la societat i mercat de talent, fer administracions més eficients, créixer en competitivitat global, definir nova marca de país influent, millorar l’estat de benestar responsable, establir un nou pla d’estratègia de país i posicionar nous protagonistes socials de transformació.