Dispensarire vétérinaire etudiant

 

França

L’organització que a través del vincle persona-mascota, afavoreix la reinserció social.

El projecte Dispensarire Vétérinaire Etudiant està format per estudiants de veterinària de la ciutat de Lió (França). El seu objectiu consisteix a promoure tractaments i cures gratuïtes als animals de persones en risc d’exclusió social, marginades o en situació precària així com conscienciar els treballadors socials dels centres d’acollida o menjadors socials de la importància de les cures d’aquests animals. El fort vincle emocional que existeix entre persones que viuen en una situació molt precària (majoritàriament sense sostre) i el seu animal de companyia és clau per la seva reinserció a la societat.

WEB

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS Nº
1

Fi de la pobresa

ODS Nº
3

Salut i benestar

ODS Nº
10

Reducció de les desigualtats