Timpers

 

ESPANYA

El projecte que dissenya i ven sabatilles esportives amb una plantilla composta íntegrament per persones amb alguna discapacitat.

Les persones amb discapacitat s’enfronten, encara avui, a problemes d’inserció laboral. Timpers és una una empresa de venda en línia de sabatilles esportives dissenyades per invidents. El total de la plantilla d’aquest projecte està compost per personal amb alguna discapacitat. L’objectiu és oferir condicions laborals òptimes a persones discapacitades, i demostrar que la discapacitat no impedeix l’èxit d’un projecte.

WEB

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS Nº
8

Treball digne i creixement econòmic

ODS Nº
10

Reducció de les desigualtats

ODS Nº
12

Consum i producció responsables