Universitat

Universitat

Les universitats són actors clau pel canvi per millorar les societats, ja que
formen persones que representen una reserva fantàstica de talent, de
coneixements i de valors morals. Són centres que tenen un paper preponderant
en tots els camps, des de la investigació científica, fins a l’art i la cultura. Des
de sempre, les universitats han proporcionat educació i formació per totes les
professions, desenvolupant una connexió directa entre les persones i els reptes
que planteja la societat.
La Fundació Puig té un sòlid compromís amb les universitats i és per això que
participa en nombrosos projectes educacionals i acadèmics perquè així es fa
possible aquesta transformació de vides, ja que l’educació és una eina valuosa
que permet trobar respostes a reptes de la societat globalitzada.