La Fundació

PER QUÈ HO FEM?

“Des de la Fundació Puig sabem que a partir del nostre bagatge empresarial que acumula el nostre passat, però també de la nostra vocació de futur volem donar suport a la cultura i al coneixement, així com impulsar iniciatives innovadores i creatives capaces d’impactar de forma positiva en la societat”

ORÍGENS

La Fundació Puig es va constituir l’any 1996 i va ser fundada per la família Puig. La voluntat fou que la Fundació esdevingués una entitat vehiculadora de les inquietuds socials i culturals del conjunt dels membres de la família. És per això, que la Fundació dona suport i impulsa projectes amb institucions i emprenedors socials d’alta capacitat d’incidència transformadora de la societat.

Així, des de la seva gènesi, la Fundació impulsa projectes culturals, educatius i socials a la ciutat de Barcelona, tot i que, avui, també arreu del món. La Fundació la conformen vint-i-cinc entitats que recullen les inquietuds fundacionals, i també tenen el nexe comú en la ciutat de Barcelona, origen del llinatge de la família i de les empreses del grup.

La Fundació doncs, acumula la saviesa dels fundadors tot incorporant nous reptes exigents del present. Respectant els criteris que defineixen l’essència familiar, la tercera generació s’ha proposat la tangibilitat i determinació dels objectius de la Fundació per encarar el seu avenir.

Aquests nous reptes estableixen un ordre en la manera de comptabilitzar els objectius: els projectes han de ser transformacionals, generar millores o ajudar a revertir situacions concretes. I és important subratllar que el paper de la Fundació deixa de ser tan sols patrocinador i impulsor, per esdevenir un referent en tots els projectes que emprèn i participa.

D’aquesta manera, les generacions futures heretaran un llegat d’èxits empresarials amb un conjunt de valors socials i lideratges capaços de transformar el món des de l’excel·lència, la creativitat i la innovació.


Fundació Puig a través dels seus valors i la seva visió de futur té el propòsit de donar suport a la cultura i el coneixement així com impulsar iniciatives innovadores i creatives capaces d’impactar de forma positiva en la societat.


CARTA DEL PRESIDENT

La Fundació Puig, fidel al nostre compromís social, desenvolupa una activitat enfocada a emprendre accions de responsabilitat i sostenibilitat. Mitjançant projectes i aliances, la Fundació retorna a la societat part dels ingresos que generem en l’àmbit empresarial. 

El nostre principal objectiu són els projectes enfocats a la protecció, la promoció i la difusió de la cultura, l’educació i la ciutat de Barcelona. Des dels inicis de la Fundació, treballem en tots aquests àmbits amb compromís i excel·lència, i no tan sols amb un paper de patrocinador, sinó aportant valor significatiu a cada un dels projectes. 

La nostra prioritat és la promoció d’accions que milloren el nostre entorn. Vull destacar que avui, després de quasi sis anys col·laborant amb emprenedors socials, hem adquirit una nova visió crítica de com millorar la societat, i hem après un model d’actuació capaç d’aconseguir millores en les vides de moltes persones. Aquesta inversió en capital humà ens omple de satisfacció i orgull a les generacions actuals, i estem convençuts que així serà per les que succeiran. 

Es tracta d’un repte apassionant, que volem que serveixi per mantenir cohesionada la nostra família, i sobretot per seguir descobrint i fomentant iniciatives socials amb capacitat de generar transformació amb excel·lència, creativitat i innovació. 

Expresso el meu agraïment al treball de les institucions i emprenedors que confien en nosaltres, la perseverància dels quals és decisiva per avançar cap als nostres objectius. 

Xavier Puig

President de la Fundació Puig