La Fundació

TRANSPARÈNCIA

ÒRGANS DE GOVERN

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de la Fundació. Li correspon complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT FUNDACIÓ PUIG

MEMBRES DEL PATRONAT

  • Sr. Xavier Puig AlsinaPresident
  • Sr. Marc Puig GuaschVocal
  • Sr. Manuel Puig RochaVocal
  • Sr. Jordi Puig AlsinaVocal

MEMBRES HONORARIS DEL PATRONAT

  • Sr. Mariano Puig Planas
  • Sr. Josep Maria Puig Planas

SECRETÀRIA DEL PATRONAT

  • Sra. Anabel Delgado
DIRECTORA FUNDACIÓ PUIG
  • Sra. Mària Vallés
ORGANIGRAMA

MEMÒRIA

ESTATUTS