Sport Cultura Barcelona

UNA APOSTA PER MILLORAR LA SOCIETAT A TRAVÉS DE L’ESPORT I LA CULTURA.

Sport Cultura Barcelona és una associació sense ànim de lucre que funciona com a eix entre les principals institucions culturals i esportives de la ciutat i societat civil.

Creada l’any 2004 per Juan Antonio Samaranch, és l’entitat de la societat civil catalana amb més tradició i solvència en aquest àmbit.


OBJECTIUS

Sport Cultura Barcelona fomenta i potencia la cultura i l’esport, considerant aquests com els dos pilars sobre els quals s’ha de construir la nostra societat. Aquesta és la naturalesa de l’associació, sobre la qual centrem totes les nostres accions.

Una de les activitats més destacades són els Premis Sport Cultura Barcelona, una iniciativa que va començar l’any 2006 i té l’objectiu de premiar persones o projectes que hagin ajudat a visualitzar i promocionar la cultura i l’esport del país.

EL NOSTRE COMPROMÍS

Sport Cultura treballa per fomentar el diàleg i l’entesa entre els col·lectius esportius i culturals més rellevants de l’actualitat, els ciutadans i els agents socials de la ciutat de Barcelona.

Té un gran compromís amb l’esport i la cultura, ja que les considera eines essencials per millorar la societat en general. Mitjançant la investigació, la promoció d’iniciatives culturals i esportives i el reconeixement de figures públiques personifiquen els valors que guien l’estratègia de Sports Cultura.