Barcelona

Barcelona

La ciutat comtal és l’origen del llinatge de la família Puig, per això sempre s’ha repetit que la transformació que persegueix l’acció social de la Fundació parteix des de Barcelona cap al món.

Des dels inicis, la Fundació impulsa projectes culturals, educatius i socials a la ciutat de Barcelona, tot i que, avui, també arreu del món. La Fundació la conformen  entitats que igual que Puig tenen el nexe comú en la ciutat de Barcelona.

Compromesos

Canvi

Canvi

La Fundació col·labora amb projectes que repensen els models de societat per fer-los
més equitatius i responsables. L’objectiu és poder arribar a influir en el disseny de
polítiques públiques en tots els camps, des de política exterior, inclusió social,
polítiques sostenibles i polítiques que impulsin la recerca de talent transformador.

Puig fomenta econòmicament iniciatives amb gran incidència transformadora capaces d’afrontar nous paradigmes i liderar el canvi. Per això, es dona visibilitat a aquells que són referents en la transformació del món i la societat.

Esport

Esport

L’esport és una eina essencial per millorar el capital social de les persones, per això laFundació Puig està fortament vinculada amb iniciatives culturals i esportives.
Incorporar l’esport com a eina de cohesió social és bàsic per superar barreres invisibles de la societat així com fomentar la participació social i la millora en qualitat de vida de les persones.

Inclusió Social

Inclusió Social

Convençuda de la seva manera de fer, la Fundació Puig vol perdurar i deixar una
petjada positiva en la societat. Per això col·labora amb diverses entitats que treballen
perquè les persones que estan en risc d’exclusió social puguin reprendre les rendes de
la seva vida a través de la inserció laboral i finalment assolir la plena integració social.

Salut

Salut

El suport de la Fundació Puig a entitats que investiguen la cura del càncer és una
responsabilitat social clau. La Fundació busca amb aquest suport impulsar carreres
professionals dels nostres millors investigadors científics mitjançant el finançament
competitiu de projectes d’excel·lència oncològica i promoure així una comunitat científica pionera.