IQS

CENTRE D’ESTUDIS QUE DIFON LES BASES DEL CONEIXEMENT I FORMA ALUMNES PER L’EXCEL·LÈNCIA EN LA REFLEXIÓ.

Amb més de 115 anys d’experiència docent, l’Institut Químic de Sarrià (IQS) és una institució de referència en educació universitària, compromesa a donar resposta als nous reptes de context social, econòmic i industrial.

L’IQS educa i forma persones de manera ètica i integral, en els àmbits personals, acadèmics i professionals. El motor és el treball, la innovació, la creativitat i la recerca per promoure la transformació científica i tecnològica del coneixement l’empresa i el progrés de la societat.


OBJECTIUS

El principal objectiu de l’IQS és el foment de la formació, la recerca i la relació que estableixen amb el món empresarial.

Hi ha cinc grans àrees per assolir aquest objectiu: la formació dels alumnes per a l’excel·lència en la reflexió; la prestació d’una atenció especial per a cada alumne; avaluació i contemplació les repercussions socials de la feina que es fa; l’educació en el discerniment i ser fidels a la tradició educativa de l’IQS, és a dir: seriositat, rigor, professionalitat i creativitat.

EL NOSTRE COMPROMÍS

EXCEL·LÈNCIA
Desenvolupar i mantenir els programes necessaris per proporcionar als nostres estudiants una educació de qualitat. Assegurar un procés de millora contínua en coherència amb la nostra missió i amb el reconeixement de la comunitat educativa internacional.

PRESTIGI
Assegurar el compromís amb la qualitat, a partir de consolidar el vincle amb els titulats i de reforçar la seva política de comunicació externa.