Fundació Princesa de Girona

REFERENT ESTATAL EN EL SUPORT DELS JOVES EN TOTS AQUELLS ASPECTES CRÍTICS PEL SEU FUTUR.

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) és una fundació privada, constituïda per la societat civil a Girona el 2009 i impulsada per prop de 90 patrons de primer nivell, la presidència d’honor de la qual representa Sa Majestat el Rei, Felip VI, en nom de la seva filla la Princesa Elionor.


OBJECTIUS

L’objectiu principal de la Fundació és treballar pels joves en tots aquells aspectes crítics pel seu futur.

EL NOSTRE COMPROMÍS

La Fundació Princesa de Girona enfoca la seva acció amb tres grans compromisos:

TALENT
Detecció de referents amb talent que serveixin de models contemporanis a altres joves (Premis FPdGi).

OCUPACIÓ
Promoció de programes per a la millora de l’ocupabilitat («Rescatadors de talent»).

INNOVACIÓ
Fomenta la transformació educativa, a través de la formació de joves docents (Programa «Educar el talent emprenedor»).