UIC

LA UNIVERSITAT QUE CONNECTA AMB LA SOCIETAT, AMB EL MÓN I QUE POSA LES PERSONES I L’EXCEL·LÈNCIA AL CENTRE DE LA FORMACIÓ.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) de Barcelona va néixer l’any 1997 amb l’objectiu d’oferir una formació universitària de qualitat i promoure la recerca per servir la societat.

Des de l’inici forma a persones a través del rigor acadèmic, la vida universitària i el desenvolupament d’experiències vitals enriquidores. Acull a més de 7.000 alumnes, ofereix 16 graus, una trentena de dobles titulacions internacionals i una àmplia oferta de màsters, postgraus i cursos de formació contínua.


OBJECTIUS

La Universitat fomenta accions orientades a incentivar la innovació a les aules i a millorar la qualitat docent del professorat. L’objectiu principal és posar l’alumne al centre i convertir-lo en protagonista donant-li un tracte personalitzat, classes en grups reduïts, i proximitat amb l’equip docent per potenciar al màxim les seves habilitats. 

La UIC promou una cultura en la qual l’alumne es responsabilitza del seu aprenentatge, assumeix un paper participatiu i de col·laboració amb eines d’última generació i desenvolupa la seva autonomia.

A més, a través de la Beca Fundació Puig en Innovació Docent, la UIC té l’objectiu de donar suport al professorat de la Universitat per emprendre futurs projectes innovadors que persegueixin l’excel·lència docent.

EL NOSTRE COMPROMÍS

RECERCA
Incentivar la comunitat educativa en la cerca de noves tècniques docents.

INNOVACIÓ
Centralitzar el coneixement referent a innovació docent i oferir-lo com un servei a la comunitat UIC. Acreditar i divulgar mèrits del professorat que participi en projectes d’innovació acadèmica.

EXCEL·LÈNCIA
Aconseguir nivells d’excel·lència en tècniques de docència i potenciar l’interès del professorat per millorar la seva metodologia docent.

INTERNACIONALITZACIÓ
Impulsar iniciatives d’innovació docent amb altres universitats nacionals o estrangeres.