La Fundació

ON INCIDIM?

La Fundació incideix en àmbits que són claus per consolidar el seu compromís de transformació social: cultura, educació i societat. L’emprenedoria social és el quart i gran àmbit d’actuació, ja que uneix i interpel·la la Fundació per aconseguir col·lectivament l’objectiu d’incidència i millora de la societat a través del programa Invisible Beauty.

CULTURA

Conjunt de valors, actituds, creences i costums que són apresos, compartits i transmesos pels membres d’una societat i que fan de motor de transformació i canvi social.

LA CULTURA OBRE ELS ULLS

La cultura juga un paper clau en l’evolució i desenvolupament de les societats, en la cohesió i en la integració social de les persones, visquin on visquin i vinguin d’on vinguin. A través de la cultura la societat vehicula les seves aspiracions i inquietuds.

Per la Fundació, incidir en projectes culturals és un objectiu inapel·lable. Per això, hi ha una relació molt consolidada amb diverses institucions culturals que fomenten projectes que a través de la música i l’art capten talents capaços de millorar les societats del futur.

MÚSICA

 • Concurs Tenor Viñas
 • Gran Teatre del Liceu
 • Palau de la Música
 • Fundació Castell de Peralada

ARTS PLÀSTIQUES

 • Fundació Miró
 • Amics del MNAC

EDUCACIÓ

Procés de vida que involucra no solament coneixements i habilitats, sinó que té a veure amb l’essència mateixa de l’ésser humà. És un dels pilars fonamentals de la humanitat en què es basa la societat per fer evolucionar i avançar les noves generacions.

L’EDUCACIÓ TRANSFORMA VIDES

L’educació forma persones responsables i compromeses amb el seu entorn. Més enllà de ser un dret, l’educació és una eina valuosa que permet trobar respostes a reptes de la societat globalitzada en la qual és necessari l’esforç de tots per no recaure en errors del passat.

La Fundació Puig té un sòlid compromís amb l’educació i és per això que participa en nombrosos projectes educacionals i acadèmics perquè així es fa possible aquesta transformació de vides.

UNIVERSITATS

 • IESE
 • ESADE
 • UIC
 • IQS

ALTRES ENTITATS

 • Fundación Princesa de Asturias
 • Fundació Princesa de Girona

SOCIETAT

Relatiu o pertanyent a la societat, a un grup o conjunt d’individus. Dit del comportament en les relacions dels individus d’una societat. Relatiu a una associació o societat comercial.

LES PERSONES PODEN CANVIAR LA SOCIETAT

Incidir en projectes socials fomenta la millora en aspectes concrets de la nostra societat. Per això esdevenir actius en accions de responsabilitat social és una de les inquietuds fundadores de la Fundació Puig.

SOCIETAT

 • Barcelona Global
 • Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO)
 • Fundació Sport Cultura

EMPRENEDORIA SOCIAL

L’emprenedoria social engloba projectes de molt diversos camps, però tots ells tenen un objectiu comú i fixat: proposar solucions innovadores pels reptes socials d’avui en dia. Sovint l’emprenedoria social s’associa als conceptes d’economia i innovació social i solidària. Treballa per resoldre problemàtiques socials i mediambientals.

INVISIBLE BEAUTY

Des de 2014, la Fundació Puig va assumir el repte d’esdevenir un referent del compromís social i sostenible. En aquesta direcció es va posar en marxa el projecte Invisible Beauty, que impulsa iniciatives de gran impacte social i que permetin als empleats de Puig que ho desitgin poder canalitzar les seves inquietuds a través dels projectes seleccionats cada any.

Acompanyats per un referent del tercer sector, Ashoka, la Fundació va iniciar aquest camí per fer que la companyia Puig esdevingués més social i compromesa. Invisible Beauty, és un projecte que vol donar suport a l’excel·lència emprenedora d’aquells que estan duent a terme iniciatives socials innovadores amb un alt impacte en la societat, i impulsar el talent de persones compromeses amb el seu entorn.

Des de la Fundació sabem que cal trobar i fomentar el talent, però també l’empatia i la formació de lideratges capaços de promoure canvis positius a la societat.

PROGRAMA INNOVATORS

PROGRAMA MAKERS