Fundación Princesa de Asturias

DESTINATS A PREMIAR EN UNA SOLEMNE CERIMÒNIA ANUAL LA LABOR CIENTÍFICA, TÈCNICA, SOCIAL, CULTURAL, SOCIAL I HUMANITÀRIA.

La Fundació Princesa d’Astúries és una institució privada sense ànim de lucre. La seva finalitat és contribuir en l’exaltació i la promoció dels valors científics, culturals i humanístics que són patrimoni universal, i consolidar els vincles existents entre el Principat d’Astúries i el títol que tradicionalment ostenten els hereus de la Corona d’Espanya. La princesa Elionor, ostenta la Presidència d’Honor de la Fundació.


OBJECTIUS

L’objectiu final és la celebració dels Premis Princesa d’Astúries per premiar la tasca científica, tècnica, cultural, social i humanitària realitzada per persones, institucions, grups de persones o d’institucions en l’àmbit internacional.

Els Premis s’entreguen en una cerimònia solemne anual al Teatre Campoamor d’Oviedo. La cerimònia d’entrega dels Premis es considera com un dels actes culturals més importants de l’agenda internacional.


El nostre compromís

La Fundació té el compromís de promoure els valors científics, culturals i humans de tot el món.

Els Premis Princesa d’Astúries reconeixen a persones i a organitzacions en vuit categories: arts, ciències socials, comunicació i humanitats, concòrdia, cooperació internacional, esports, investigació científica i tècnica i lletres.