La Fundació

COM ACTUEM?

La Fundació Puig promou la recerca de projectes que emmarquen el seu futur. Està implicada en la transformació des de Barcelona al món, i la seva estratègia està guiada per quatre grans eixos: recolzar, impulsar, capacitar i reconèixer aquelles iniciatives locals i globals atrevides i crítiques que puguin transformar la societat.

Volem que la Fundació sigui un referent de contribució positiva al món impulsant líders i projectes innovadors que esdevinguin una referència en la millora social.


FOMENTANT

DONEM SUPORT A UN CONJUNT D’ENTITATS AMB VOCACIÓ TRANSFORMADORA A TRAVÉS DE PROJECTES VINCULATS A LA CULTURA, A L’EDUCACIÓ I A LA SOCIETAT

Actualment donem suport a 25 entitats.


IMPULSANT

IMPULSEM INICIATIVES I PROJECTES PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Impulsem econòmicament projectes d’emprenedors amb gran capacitat de projecció, transformació i impacte perquè catapultin el seu compromís social. Busquem iniciatives globals capaces d’afrontar nous paradigmes i liderar el canvi. 


CAPACITANT

CAPACITEM LÍDERS I EMPRENEDORS SOCIALS

Creiem que totes les persones poden fer aportacions crucials per un canvi social positiu al món, és per això que confiant amb la nostra experiència i excel·lència empresarial volem aportar coneixements, capacitats i habilitats a aquells emprenedors que vulguin ser els líders del futur.

Busquem joves amb projectes creatius i audaços, que acceptin reptes, compromís i responsabilitat per liderar canvis i millores socials.


RECONEIXENT

RECONEIXEM EL TALENT

Sabem que premiar l’esforç de la feina ben feta és fonamental per motivar els reptes i trajectòries. Per aixo premiem iniciatives per la transformació i volem donar visibilitat a aquells que són referents en la transformació del món i la societat.