Break the silence

 

ESPANYA

El projecte que sensibilitza, consciencia i capacita sobre el tràfic de persones per prevenir i dissenyar solucions que acabin amb el problema d’arrel.

Break the Silence treballa en l’educació i prevenció sobre el tràfic de persones a Espanya, tant amb persones en risc de caure en aquesta situació, com amb aquells que, per desconeixement, puguin estar legitimant el problema. Sectors amb incidència política o empreses i aplicacions de xarxes socials i de transport de persones poden fer molt des del seu sector, però no ho saben. Break the Silence focalitza el seu treball en els quals, sense saber-ho, tenen eines per al disseny de solucions eficaces.

WEB

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS Nº
5

Igualtat de gènere

ODS Nº
10

Reducció de les desigualtats

ODS Nº
12

Consum i producció responsables