Mariana Costa

Mariana Costa
Mariana Costa

Laboratoria

En tan sols sis mesos la Mariana duu a terme formacions per formar programadores informàtiques qualificades. Actua principalment en les joves comunitats de dones en situació vulnerable del Perú, que manquen d’oportunitats educatives i laborals de qualitat.

D’aquesta manera, Laboratoria té un impacte directe a les joves que volen accedir al mercat laboral amb feines ben remunerades i de qualitat. Així, també s’aconsegueix proveir la gran demanda que hi ha de programadores en un món on l’economia digital, i per tant el sector tecnològic, creix exponencialment.

Països: Brasil, Equador, Mèxic, Perú i Xile.

WEB

Objectius de desenvolupament sostenible

ODS Nº
5

Igualtat de gènere

ODS Nº
8

Treball digne i creixement econòmic

ODS Nº
10

Reducció de les desigualtats